North Holland Horse Trials

19 t/m 21 april 2019

CCI* / CIC** / CCI** / CCIP**
M Paarden (nationaal)

  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
Norh Holland horse Trials
Menu


Terrein & stalregels voor de deelnemers

Op het wedstrijd terrein:

Een ieder die deelneemt aan de North Holland Horse Trials en/of aanwezig is op de wedstrijd terreinen van Manege Beukers en de voor de North Holland Horse Trials aangewezen gedeeltes van het recreatiegebied Geestmerambacht conformeert zich aan het terrein reglement. Een kopie van dit reglement is bij het secretariaat verkrijgbaar en wordt bij het uitreiken van de startbescheiden overhandigd aan iedere deelnemende combinatie. Het niet naleven van deze regels of het negeren van aanwijzingen van medewerkers van de organisatie (herkenbaar aan een gekleurde polsband) kan leiden tot uitsluiting zonder teruggave van startgeld en/of verwijdering van het wedstrijdterrein. Uw aanwezigheid op het terrein geschiedt geheel voor eigen risico. De wedstrijd organisatie en/of manege Beukers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade en/of diefstal dan ook.

Wedstrijd deelnemers

U dient zich aan de volgende zaken te houden:
- Het tijdelijke stallencomplex voor wedstrijd paarden is alleen toegankelijk voor diegene die een autorisatie heeft ontvangen d.m.v. een toegangsband met tekst. De stalbewaking is verplicht niet geautoriseerde personen ten alle tijden de toegang te weigeren. De toegangsband is niet overdraagbaar en dient gedurende het gehele evenement gedragen te worden.
- Het is niet toegestaan met wedstrijd paarden het stallencomplex binnen de manege te betreden.
- Het is niet toegestaan om met gemotoriseerde voertuigen het cross parcours te betreden.
- Ruim mest en stro direct op.
- Tussen 20.00 uur en 06.00 uur is toegang tot het stallencomplex alleen onder begeleiding van de beveiliging mogelijk en slechts te betreden door één persoon tegelijk.
- Extra stro, zaagsel of ruwvoer kan worden afgerekend bij het secretariaat: U ontvangt een reçu

U overhandigt dit reçu aan de stalmeester en deze levert u de goederen.

- Longeren en trainen is alleen mogelijk op de daarvoor aangegeven locaties.
- Afspuiten van de paarden/pony’s mag alleen op de daarvoor aangegeven locaties.
- Alle ruiters dienen een goedgekeurde veiligheidscap te dragen zodra zij het paard/ de pony bestijgen.
- Paarden mogen de gangen in de stallen niet versperren (hou de gangen ruim)

ADMIN