North Holland Horse Trials

19 t/m 21 april 2019

CCI* / CIC** / CCI** / CCIP**
M Paarden (nationaal)

  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
  • North Holland Horse Trials
Norh Holland horse Trials
Menu


Bezoekers

Wat is Eventing?

Eventing
(ook wel bekend als Horse Trials of Military) is een hippisch evenement waar een combinatie van paard en ruiter drie disciplines goed moeten beheersen, namelijk dressuur, cross-country en springen. Er wordt in wedstrijdverband gestreden tegen andere combinaties. Dit evenement vindt haar oorsprong in een uitgebreide cavalerie-test waarbij de beheersing van verschillende aspecten van het rijden aan bod kwamen. Een eventing wedstrijd kan worden uitgevoerd als een eendaags evenement, waar alle drie evenementen in één dag worden afgerond (dressuur, gevolgd door het springen en dan de cross-country) of een driedaagse evenement, soms worden de drie dagen verdeeld over vier dagen, met dressuur dan op de eerste twee dagen, gevolgd door cross-country de volgende dag en dan het springen in omgekeerde volgorde op de laatste dag. Eventing was eerder bekend als gecombineerde opleiding, en de naam blijft in veel kleinere organisaties. De term "Gecombineerde Training" is soms verward met de term "Gecombineerde Test", die verwijst naar een combinatie van slechts twee van de fasen, meestal dressuur en springen.

Dressuur
De dressuur (het eerste onderdeel) bestaat uit een exacte volgorde van de bewegingen gereden in een afgesloten arena (20 bij 60 m voor Internationale wedstrijden). De test wordt beoordeeld door twee jury’s die kijken naar balans, ritme, soepelheid, en het allerbelangrijkste, de gehoorzaamheid van het paard en de harmonie tussen ruiter en paard. De uitdaging is om aan te tonen dat een uiterst fit paard, dat in staat wordt geacht een cross-country binnen een bepaalde tijd te rijden, ook kan presteren op een sierlijke, ontspannen en nauwkeurige manier. Dressuurwerk is de basis van alle andere fasen en disciplines binnen de paardensport omdat het paard hierbij de kracht en balans ontwikkelt die het mogelijk maakt om goed te presteren in de cross-country en het springen.

Cross-Country
De volgende fase, de cross-country, vereist zowel van paard en ruiter een uitstekende fysieke conditie, waarbij moed en vertrouwen van groot belang zijn. Deze fase bestaat uit ongeveer 12-30 hindernissen. Deze hindernissen bestaan uit zeer stevig gebouwde natuurlijke objecten (telefoonpalen, muren, etc.) en verschillende obstakels zoals vijvers en sloten, uitgravingen en banken, en ook combinaties met verschillende sprongen gebaseerd op objecten die men zou kunnen tegen komen op het platteland. Veiligheidsvoorschriften schrijven tegenwoordig voor dat bepaalde obstakels gebouwd worden met een veiligheidssysteem, waarbij een deel of de gehele sprong neervalt als deze hard geraakt wordt. Onze hindernissen worden gebouwd door onze eigen Technical Crew en de hindernissen staan vast aan de grond.
Snelheid is ook een factor waar de ruiter op moet letten om binnen een bepaald tijdsbestek (de optimale tijd) de finish te bereiken. Het overschrijden van de finishlijn na de optimale tijd resulteert in strafpunten voor elke te lang gereden seconde. Op lagere niveaus worden ook strafpunten gegeven als een ruiter te snel rijdt. Voor elke "ongehoorzaamheid" (een weigering of het voorbijlopen van een sprong) worden strafpunten gegeven. Na drie ongehoorzaamheden totaal of twee ongehoorzaamheden op 1 hindernis wordt de combinatie geélimineerd. Dit betekent dat de ruiter met dit paard verder uitgesloten wordt van deelname aan de wedstrijd. Een combinatie kan ook worden uitgesloten bij een verkeerd parcours (het missen van een hindernis), een val van de ruiter van het paard, een val van het paard of een val van de ruiter en het paard. In de VS wordt deze regel momenteel herzien voor de lagere niveaus omdat de straffen voor ongehoorzaamheid op de cross-country te zwaar worden gewogen in verhouding tot de andere fasen en zij de concurrentie op het gebied van moed, uithoudingsvermogen en sportiviteit willen benadrukken. Fitheid en een goede galop is een eerste vereiste om de toegestane tijd te halen op de lagere niveaus en het is een hele weg naar een sterke galop die nodig is voor de hogere niveaus.

Veterinaire inspectie, of "voordraven" / "veterinaire keuring"
Vóór het begin van een driedaagse evenement, en ook voor de laatste fase, worden de paarden gekeurd door een dierenarts die inspecteert of het paard geschikt en fit genoeg is om aan de wedstrijd deel te nemen. Het is meestal een zeer formele aangelegenheid, met goed verzorgde en gevlochten paarden en mooi geklede ruiters. Het is ook een zeer zenuwslopende gebeuren als de "pass" of "fail" bepaalt of het paard de wedstrijd in mag gaan. Een dierenarts kan een paard verwijzen naar de "holding box", waar het dan opnieuw zal worden beoordeeld voordat bepaald wordt of de combinatie mag starten of niet. Op de hoogste niveaus in de FEI klassen, bekijkt een tweede dierenarts (ook wel de Associate FEI dierenarts) het paard dat naar de "holding box" verwezen is. Hierdoor kan een enkele dierenarts nooit de volledige beslissing nemen om een combinatie te elimineren en wordt uitgegaan van een eerlijk beoordelingsproces. In de lagere niveaus wordt, na het behalen van de finish van de cross-country, de beweging van het paard ook door een dierenarts geanalyseerd. Er wordt gevraagd om een kort stukje te draven met het paard aan de hand zodat de dierenarts kan zien of het paard nog goed loopt, luistert of de hartslag goed is en naar de mond en het hele lichaam van het paard kijkt om te zien of het geen verwondingen heeft opgelopen tijdens de cross-country.

Tien minuten extra
De "Tien Minuten Box" is ontworpen om het paard, dat te vermoeid of aangeslagen uit de cross-country komt, rust te geven, af te koelen en voor het laten stabiliseren van de vitale functies. Na tien minuten in de box moet het paard hersteld zijn. Dan inspecteert een dierenarts het paard opnieuw om te bepalen of het geschikt is om de wedstrijd af te maken of alsnog uitgesloten wordt van deelname.

Springen
Bij het springen worden de technische vaardigheden, soepelheid, gehoorzaamheid en de fitheid van het paard en de ruiter gemeten. In deze fase worden 12-20 hindernissen opgezet in een ring. Deze hindernissen zijn meestal fel gekleurd en bestaan uit losse elementen die kunnen vallen, in tegenstelling tot de cross-country hindernissen. Deze fase wordt ook getimed en er worden strafpunten gegeven voor neergehaalde hindernissen, weigeringen en tijdsoverschrijding. Nadat alle drie onderdelen zijn afgerond wordt een totaal score berekend en kan de winnaar van het evenement bekend gemaakt worden.

Aanvullende informatie voor onze Bezoekers

Wij, de organisatie en alle vrijwilligers die deze happening mede met ons mogelijk maken, heten u van harte welkom bij de derde editie van de North Holland Horse Trials en willen u hartelijk bedanken voor de interesse die u toont in ons evenement.

Om ons evenement vlekkeloos en vooral veilig te laten verlopen hebben wij een aantal regels opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Wij vragen hier uw speciale aandacht voor.

Voor iedere aanwezige deelnemer, begeleider en bezoeker zijn onderstaande regels van toepassing tijdens het evenement:

- Diegene, die schade veroorzaakt aan het terrein en/of de zich daar bevindende eigendommen is ten alle tijden aansprakelijk voor (het bedrag van) de daardoor veroorzaakte schade.
- In alle publieke (overdekte) ruimtes en stallen complexen geldt een algeheel rookverbod.
- Houdt het terrein schoon; gooi afval weg in de daartoe bestemde containers op het terrein.
- Honden zijn alleen toegestaan als zij aangelijnd zijn.
- Wij begrijpen dat uw hond zijn behoefte kan doen en verwachten van u dat dit direct opgeruimd wordt.
- Stallencomplexen en zadelruimtes zijn niet voor publiek toegankelijk.
- Parkeren dient op de daarvoor aangegeven locaties plaats te vinden op aanwijzing van de parkeerwachten.
- Tijdens de cross country is het niet toegestaan het parcours te betreden. Er is een looproute voor toeschouwers.
- Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en zich alleen te begeven op de publieke paden.
- Vraag kinderen niet te rennen en/of te gillen. Een paard is een vluchtdier.

Hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier!

Parkeren en toegang is gratis

ADMIN